Deeleconomie – Een nieuw fiscaal regime

De regering wil voorkomen dat inkomsten uit de deeleconomie (AirBnB, Uber, …) aan elke belasting ontsnappen.

Daarom geldt vanaf 1 maart 2017 een bedrijfsvoorheffing van 10 % voor particulieren die tot 5.000,00 Eur bijverdienen uit een deeleconomie. De erkende platformen zullen de belasting vanzelf inhouden aan de basis.

Indien de grens van 5.000,00 Eur overschreden wordt, worden alle inkomsten (niet enkel de inkomsten die de grens overschrijden) geacht beroepsinkomsten te zijn.

Dienstenaanbieders die onder de nieuwe deeleconomieregeling vallen en hun omzet niet hoger is dan 5.000,00 Eur moeten geen BTW-identificatienummer aanvragen en ook geen klantenlisting indienen.

Tevens is er voor de betrokkenen geen inschrijvingsverplichting in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).