Diensten

Starters advies

Als beginnende zelfstandige is het niet gemakkelijk om van alles op de hoogte te zijn.
Daarom bieden wij de mogelijkheid om U in een gratis oriëntatiegesprek een duidelijk antwoord te geven op volgende vragen :

 • Wat is het KBO ?
 • Wat met de BTW-administratie ?
 • Welke vergunningen heb ik nodig ?
 • Hoe moet ik aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds ?
 • Welke verplichte verzekeringen moet ik nemen ?
 • Beschik ik over de nodige diploma’s ?

Dit is slechts een greep uit de vele vragen waar beginnende zelfstandigen mee zitten.

Op al deze vragen bestaat echter geen eensluidend antwoord. Elke situatie verschilt van persoon tot persoon. Een persoonlijke aanpak is dan ook noodzakelijk. Men doet er dan ook goed aan zich te laten bijstaan door een boekhouder.

Daarna beslist U zelf of U zich verder wenst te laten begeleiden bij  :

 • de keuze tussen een éénmanszaak of een vennootschap;
 • aanvraag ondernemingsnummer;
 • aanvraag nodige vergunningen;
 • aanvraag BTW-nr.;
 • aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds en/of sociaal secretariaat;
 • opstellen financieel plan;

Fiscaliteit

Betaal de fiscus geen euro teveel         door optimalisatie

Het vervullen van alle fiscale verplichtingen

 • invullen van aangiftes in de personenbelasting;
 • invullen van aangiftes in de vennootschapsbelasting;
 • opstellen van de nodige fiscale bijlagen;
 • opstellen van bezwaarschriften;
 • optimalisatie van belastingen;
 • verdediging van Uw fiscaal dossier bij controle, …

Boekhouding

Uw boekhouding        Meer dan cijfers        Uw beleidsinstrument

Het voeren van de boekhouding voor zowel zelfstandigen als vennootschappen

 • deskundige verwerking van Uw boekhouding, vanaf het inboeken van de facturen tot
  en met de eindbalans;
 • volledige boekhouding voor éénmanszaken en vennootschappen
 • eindejaarsafsluiting
 • opvolging
 • rapportering

Het vervullen van alle BTW-formaliteiten

 • bij de start het einde of wijzigingen van een onderneming;
 • invullen van kwartaal- of maandaangiften;
 • opstellen van jaarlistings, IC-kwartaallistings, …

Het opstellen en neerleggen van de jaarrekening

 • dit zowel volgens het micro, verkort als het volledig schema