Nieuws

Nieuw : Het statuut student-zelfstandigen

Om de ondernemerszin bij jongeren niet te belemmeren werd het statuut van de student-zelfstandige grondig gewijzigd. Student-zelfstandigen genieten voortaan dezelfde voordelen als jobstudenten. Op voorwaarde dat hun netto belastbaar inkomen lager ligt dan 6.648,13 Eur, betalen ze geen sociale bijdragen. Tot aan 13.296,25 Eur betalen ze een verminderde bijdrage van 20,5…

Lees meer

Kleine onderneming ? Mogelijks geen BTW-klantenlisting meer indienen

Vanaf 1 juli 2016 moet U niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers meer indienen indien U aan twee voorwaarden voldoet : Uw onderneming is een kleine onderneming die valt onder de vrijstellingsregeling inzake BTW Uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting wat wil zeggen dat Uw klanten geen Belgisch BTW-nummer…

Lees meer

Afschaffing BTW-voorschotten voor kwartaalaangevers

Ondernemingen die kozen voor het indienen van BTW-kartaalaangiften moeten uiterlijk tegen de twintigste van de tweede en derde maand van ieder kwartaal een voorschot betalen. Dat voorschot is gelijk aan één derde van de verschuldigde BTW terug te vinden in rooster 71 van de BTW-aangifte van het vorige kwartaal. Doet…

Lees meer

Verhoging kostprijs ter beschikking stellen bedrijfswagen

Tot eind 2016 moesten vennootschappen die aan hun personeel of bedrijfsleiders een bedrijfswagen ter beschikking stelden 17 % van het bedrag van het voordeel alle aard opnemen in hun verworpen uitgaven. Vanaf 2017 is dit gewijzigd indien de vennootschap de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk ten laste neemt, dan dient de…

Lees meer

Deeleconomie – Een nieuw fiscaal regime

De regering wil voorkomen dat inkomsten uit de deeleconomie (AirBnB, Uber, …) aan elke belasting ontsnappen. Daarom geldt vanaf 1 maart 2017 een bedrijfsvoorheffing van 10 % voor particulieren die tot 5.000,00 Eur bijverdienen uit een deeleconomie. De erkende platformen zullen de belasting vanzelf inhouden aan de basis. Indien de…

Lees meer