Kleine onderneming ? Mogelijks geen BTW-klantenlisting meer indienen

Vanaf 1 juli 2016 moet U niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers meer indienen indien U aan twee voorwaarden voldoet :

Uw onderneming is een kleine onderneming die valt onder de vrijstellingsregeling inzake BTW

Uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting wat wil zeggen dat Uw klanten geen Belgisch

BTW-nummer hebben (particulieren) of wel een Belgisch BTW-nummer hebben maar Uw jaarlijkse omzet per klant met een Belgisch BTW-nummer bedraagt minder dan 250,00 Eur.