Nieuw : Het statuut student-zelfstandigen

Om de ondernemerszin bij jongeren niet te belemmeren werd het statuut van de student-zelfstandige grondig gewijzigd.

Student-zelfstandigen genieten voortaan dezelfde voordelen als jobstudenten.

Op voorwaarde dat hun netto belastbaar inkomen lager ligt dan 6.648,13 Eur, betalen ze geen sociale bijdragen. Tot aan 13.296,25 Eur betalen ze een verminderde bijdrage van 20,5 % of 21 % op het verschil. Gaan ze boven de grens van 13.296,25 Eur, dan betalen ze dezelfde bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep.