Verhoging kostprijs ter beschikking stellen bedrijfswagen

Tot eind 2016 moesten vennootschappen die aan hun personeel of bedrijfsleiders een bedrijfswagen ter beschikking stelden 17 % van het bedrag van het voordeel alle aard opnemen in hun verworpen uitgaven.

Vanaf 2017 is dit gewijzigd indien de vennootschap de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk ten laste neemt, dan dient de vennootschap namelijk 40 % in de verworpen uitgaven op te nemen in plaats van 17 %

Op 17 % of 40 % zal de onderneming steeds vennootschapsbelasting dienen te betalen, aangezien hierop geen enkele aanrekening van verliezen uit het verleden, notionele intrestaftrek, … mogelijk is, het betreft hier een minimum belastbaar inkomen in de vennootschapsbelasting.